Fråga guldsmeden

Det är mycket spännande som sker i en guldsmedsverkstad. Olika metaller formas, bankas och bearbetas till smycken och andra ädla föremål. Det löds och slipas, graveras och förgylls. Nya smycken gjuts, medan gamla smycken ser ut som nya efter rengöring och polering. Undrar du över något i samband med guldsmedens arbete? Det behöver inte ha med Pia&Per-smyckena att göra. Alla frågor som har med guldsmedens arbete att göra är välkomna. Skicka ett e-postmeddelande till vår ansvarige guldsmed, så svarar Bjørn så snart han har möjlighet.

Gullsmed Winberg i arbeid.

Namn: Bjørn Winberg
Anställning:
 Ansvarig guldsmed hos Arne Nordlie AS
Gesällbrev: 1972
Mästarbrev: 1974
E-post: bjorn@nordlie.no

Erfarenhet: Bjørn har i hela sitt yrkesverksamma liv praktiserat som guldsmed. Han har haft eget företag i Tønsberg och senare verkstad/ butik på Lillehammer. Sedan 2004 har han varit anställd som ansvarig guldsmed hos Arne Nordlie.


Fakta om SILVER

Silver är ett grundämne med en metallisk vit glans som ingår i en grupp metaller som kallas ädelmetaller. Detta är metaller som i liten grad reagerar med andra metaller, och som därför lämpar sig bra för bland annat tillverkning av smycken. Exempel på andra ädelmetaller är guld, silver, platina och rodium.

LEGERINGAR
I ren form är silver en mycket mjuk metall. För att ge silvret styrka och hårdhet måste det därför blandas med andra metaller. Silver som används i smycketillverkning är normalt blandat med koppar, dvs. i en silver-/kopparlegering. Detta silver är tillräckligt mjukt för att i viss grad låta sig formas, till exempel vid ändring av storlek på en ring, men tillräckligt hårt för att hålla formen vid normal användning. Den vanligaste legeringen för smycken i Norge är 925. dvs. 925/ 1000-delar silver blandat med 75/ 1000-delar koppar, alltså 92,5 % silver. Silver med denna blandning (legering) ska märkas, genom att stämplas eller graveras, med «S925». Utomlands kan man också se stämplar som «ster» eller «str» som är förkortningar för sterlingsilver. Sterlingsilver är silver med en renhet på 92,5 %. I bestick, kärl, fat etc. är också 83 % silver vanligt. Dessa produkter är märkta med «S830».

DÄRFÖR RODINERAS SILVERSMYCKEN
Nackdelen med kopparlegeringar är att metallen oxiderar. Dvs. den reagerar med ämnen i luften som gör silvret mörkt och matt. För att undvika denna kemiska process kan man lägga ett tunt lager «finsilver» (99,9 % rent silver) på smycket. Beläggningen med finsilver förhindrar att silvret oxiderar och gör att smycket håller sig fint längre. De senaste åren har det blivit vanligare att lägga ett tunt lager rodium på smycket. Detta förhindrar oxidering mycket effektivt. Smycken som är rodinerade har vanligtvis en något mörkare färg än den ursprungliga silverfärgen.

Silver har också mycket god termisk (värme) och elektrisk ledningsförmåga. Det finns därför en mängd industriella användningsområden för silver, bland annat i fotobranschen. Silver har också en viktig antibakteriell egenskap som gör att silver också har medicinska användningsområden.

Se alla våra silversmyckenFakta om GULD

Slipsnål i gull 585

Guld är också en av ädelmetallerna, men den enda som är ännu mjukare än silver. Det kan varken krossas eller brytas och ett gram rent guld kan valsas ut till ett tunt ark på mer än 1 kvadratmeter!

För att ge guldet styrka, måste det på samma sätt som silver blandas med andra metaller i en legering. Andelen guld i legeringen kan anges som karat (k) där 24k är rent guld. Ett guldsmycke i 14 karat innehåller t.ex. 14/24 delar guld, dvs. 58,33 %, medan ett smycke på 18 karat innehåller 18/24 delar guld, dvs. 75%.

GULDETS RENHET OCH STÄMPEL
På samma sätt som för silver, kan guldets renhet också anges i 1000-delar. I Norge är detta den officiella beteckningen och den som ska stämplas på smyckena. Den vanligaste guldlegeringen i Norge är 585, dvs. 585/ 1000-delar guld som motsvarar cirka 14k. Den nedre gränsen för vad som kan betecknas som guld i Norge är 375 (9k). En legering med mindre andel guld än detta, kan inte betecknas som guld. Men observera att andra länder kan ha andra gränser. I USA är den  nedre gränsen till exempel 10k.

På grund av att guld är en mycket dyrbar metall, har det stor betydelse för priset vilken renhet smycket har tillverkats med. I Sverige är det till exempel vanlig med 750 (18k) guld, medan det i Norge och Danmark är vanligast med 585 (14k). Men man ska vara vara medveten om att 375 (9k) blir allt vanligare. Helt säker på ett smyckes renhet kan man bara bli genom att kontrollera stämpeln på smycket. Alla Pia&Per-guldsmycken har en renhet på 585 (14k).

SKILLNADEN MELLAN VITT OCH RÖTT GULD
Genom att blanda guldet med andra metaller, påverkas inte bara styrkan utan också färgen. Silver och koppar är den vanligaste metallerna som ingår i en guldlegering. Till exempel kommer en legering med mycket koppar att ge ett rödaktigt guld. I Nordeuropa är rött guld normalt ljust med lite inslag av rött, medan det i andra länder söderut är vanligt med ett guld som är kraftigare i färgen och som är mer rött till följd av mer koppar.

Vitt guld är en blandning av guld och vita metaller som till exempel silver eller palladium. Smycken i vitt guld blir dessutom oftast rodinerat (belagt med ett tunt lager rodium) för att förstärka den vita färgen. Med tiden nöts rodiumbeläggningen bort, men en guldsmed kan hjälpa till att lägga på ett nytt lager rodium.

Guld i sig reagerar inte med andra metaller, dvs. det korroderar eller missfärgas inte, men som alla andra smycken blir det finast om det rengörs, putsas och vårdas då och då.

KARAT -VAD ÄR DET?
Det sägs att måttenheten karat kommer från Johannesbrödträdets fröskidor. Dessa fröer har den egenskapen att de alla väger i stort sett detsamma och att vikten inte ändras särskilt mycket när de torkas. Förr i tiden var dessa fröer därför bra när handelsmännen skulle väga till exempel ädla metaller eller ädla stenar. I dag definieras 1 karat som 0,2 gram. 

Se alla våra guldsmycken